Niepoprawność polityczna

Mam okazję do porównań: byłam w starym polskim konsulacie w Londynie w ostatnich dniach jego pracy, byłam też w pierwszych dniach pracy konsulatu w nowym miejscu. Cóż… W nowym jest klimatyzacja, której brak bywał dotkliwie odczuwalny w starej siedzibie. Jest maszyna, która drukuje numerki do kolejek w odpowiednich okienkach. Jest więcej krzesełek dla oczekujących – […]

Continue Reading